Mijn Blog
Nieuws10 december 2019

Top 10 ICT-voorspellingen voor 2020 (deel 2)

Door Paul Ossewold

Veel voorspellingen gaan over de nieuwste vormen van technologie en mogelijkheden van IT. Ik kijk liever naar die bedrijven en organisaties voor wie artificial intelligence, blockchain, robotica, 5G, 3D-sensing camera’s en DigitalOps nog geen gemeengoed zijn. Daarom heb ik een top 10 van ICT-voorspellingen samengesteld, speciaal voor organisaties waar ICT nog altijd een serieuze uitdaging is. Juist die organisaties kunnen nu een zetje gebruiken. Vorige week las je deel 1 van dit blogartikel. Deze week tel ik af naar de nummer 1 ICT-voorspelling voor 2020!

5. Aandacht voor de vooruitstrevende denkers van jouw organisatie 

Vaak worden veranderingen tegengehouden, omdat een organisatie bang is dat niet iedereen kan meekomen. Het klopt dat een cultuuromslag en de adoptie van nieuwe technologie de meeste energie vragen bij een digitale transformatie. Waarom het sommige bedrijven wel lukt te veranderen waar anderen worstelen? Mijn voorspelling: de bedrijven die écht vooruitkomen in 2020 geven aandacht aan de denkers, initiatiefnemers en foutenmakers. Koester hen en geef ze de ruimte om te ontwikkelen. Je zal zien dat er verbazingwekkende vooruitgang kan worden geboekt!

4. Je doet het niet alleen

Opmerkelijk genoeg zijn de organisaties die moeite hebben met digitaliseren ervan overtuigd dat ze het wel alleen afkunnen. Dat is vaak niet zo! Durf je kwetsbaar op te stellen, ga op zoek naar verandering en maak gebruik van de kennis van anderen. Huur kennis in, maak het je eigen, zolang je zelf bereid bent om ook te delen. Creëer netwerken binnen je eigen bedrijf en met partners om je heen. Bovenal, zoek de samenwerking met organisaties en individuen die je zijn voorgegaan in digitalisering. Jouw voordeel: je hoeft de fouten niet meer te maken die anderen al hebben gemaakt. En dat maakt mogelijk dat je eigen digitale transformatie in een versnelling komt. 

3. Applicatiebeheer praat met de business

Bedrijven die nu nog hun data willen omzetten in kennis en beleid moeten snel beginnen. Hun concurrenten hebben dit namelijk al gedaan! Beleid maken op basis van data lukt alleen als je er samen voor gaat binnen het bedrijf. Als je over silo’s heen denkt en handelt, zowel top-down als bottom-up. Start met een pilot voor je huidige informatie, bijvoorbeeld maandrapportages, en zet deze om in een real-time dashboard. Hiermee leert applicatiebeheer anders te denken en ervaring op te doen met informatie die al beschikbaar is in je organisatie. Pak je dan door na dat eerste dashboard? Dan ben je daadwerkelijk een stap verder in beleid maken op informatie van het hier en nu.

2. De mens centraal bij digitalisering

Voor de organisaties aan de voorkant van veranderingen is het inmiddels gesneden koek: focus op de mens bij je transformatietraject en verander écht. Voor bedrijven die nu nog worstelen met waar te beginnen: creëer een visie en beleid waarbij mens en cultuur centraal staan en zeker niet de processen en de techniek. Verandertrajecten uit het verleden hebben je waarschijnlijk geleerd dat focus op techniek of proces kon leiden tot tegenwerking of zelfs mislukking. En dat is logisch: de mens is niet per definitie veranderingsgezind. Daarom is het van belang om vanaf de start van het verandertraject daar aandacht aan te schenken. Zo ben je, via mens en cultuur, op de goede weg naar de bedrijfsprocessen en -innovaties die het meest gewenst zijn.

1. We huren digitale aanjagers in

Voor de bedrijven die nog niet (echt) zijn begonnen met digitalisering: je hebt geluk. Tegenwoordig is er veel kennis beschikbaar over de valkuilen en best practices van digitale transformatie. Het plan van aanpak verschilt niet eens zoveel per bedrijf. Het start met een visie en strategie voor de komende jaren op ICT-gebied. Daarna is een grondige review nodig van het ICT-landschap en de bedrijfsprocessen. Deze koppel je dan aan die bedrijfsstrategie en de technische mogelijkheden. De ICT-manager moet hierin zijn rol pakken, maar ook de ondersteuning en begeleiding krijgen om deze rol te kúnnen pakken. Er zijn genoeg digitale aanjagers op de markt die je hierbij kunnen helpen!