Mijn

Aanpak


Jouw transformatiemodel

Ruim twintig jaar geleden maakte ik de overstap van het onderwijs naar het bedrijfsleven. En nu ben ik alweer bijna zeven jaar terug in het onderwijs als strategisch adviseur. Met veel plezier geef ik vorm aan digitalisering voor zowel leerlingen en docenten als ICT-coördinatoren en het bestuur. Daar heb ik een eigen, bewezen aanpak voor ontwikkeld.

Iedere verandering is namelijk gebaseerd op een plan, een model, om je houvast te geven tijdens een transformatie. De meeste modellen focussen op technologie en processen. Wat ik miste, was de menselijke factor in zo’n complexe en grootschalige verandering. Denk aan leiderschap, visie en cultuur. En zo ontstond dit nieuwe transformatiemodel.

STAP 1

Visie en leiderschap

Alles begint bij onderwijsbesturen met een visie, een onderwijsdroom. Dit is belangrijk om te kunnen groeien. Waar wil je naartoe? Wat is de ideale toekomst voor jouw onderwijsorganisatie? En welke kernwaarden passen hierbij?

Uit de praktijk blijkt dat digitalisering hier altijd een rol in speelt. Denk alleen maar eens aan de verplichtingen vanuit het Normenkader IBP FO. Inspireer en verbind medewerkers met deze toekomstdroom, zodat iedereen de impact en waarde van digitalisering voor de school ziet.

Ik help jullie bij:

 • Het ontwikkelen van een visie op wat je wilt bereiken met de digitalisering van het onderwijs binnen jouw school of schoolbestuur.
 • Het opstellen van een ICT-onderwijsbeleid om ICT effectief te integreren in het onderwijs en op school.
 • Het maken van een roadmap met specifieke mijlpalen.
 • Het bepalen van de planning en het benodigde budget.
STAP 2

Mens en cultuur

Digitale vaardigheid en veiligheid verbeteren niet vanzelf door digitalisering. Want staat iedereen binnen de school op het juiste digitale niveau? Of is er ruimte nodig voor het stimuleren van gebruikersadoptie en het vergroten van digitale geletterdheid? Mindset, cultuur en adoptie zijn sleutelwoorden tot succes. Het is belangrijk om alle medewerkers mee te krijgen in deze verandering.

Ik help jullie bij:

 • De zoektocht naar en het faciliteren van i-Coaches en ICT-coördinatoren binnen de onderwijsorganisatie.
 • Het samenstellen van een onderwijs-ICT-adviesgroep.
 • De intervisie, samenwerking en uitwisseling van kennis onder collega’s.
 • Het organiseren van trainingssessies voor kennis- en informatievergroting.
 • Het stellen en meten van (persoonlijke) ontwikkeldoelen op digitaliseringsvlak.
STAP 3

Organisatie en innovatie

Wanneer de visie helder is en we ons richten op de mens, wordt duidelijk dat ICT een andere rol gaat spelen binnen het onderwijs. Een verschuiving vindt plaats van ‘het regelen van stekkers en kabels’, naar een adviserende functie om de school te helpen meer uit digitalisering te halen. Welke kansen liggen er voor jouw onderwijsorganisatie? De ICT-afdeling zorgt voor hands-on ondersteuning, inclusief digitale kennisvergroting van iedereen binnen de school.

Ik help jullie bij:

 • Het bepalen welke rol ICT moet krijgen: outsource-bemiddelaar? Adviseur?
 • Het overbruggen van de kloof tussen ICT en onderwijs.
 • Het onderzoeken van de redenen voor ontevredenheid (klantgerichtheid, technische belemmeringen, adviesgerichtheid).
 • Het creëren van een gericht ICT-verbeterplan en het maken van een keuze voor de juiste ICT-middelen en -ondersteuning.
STAP 4

Digitaal en data

Privacy, veiligheid en continuïteit zijn essentiële onderdelen van digitalisering. Waarschijnlijk ga je werken met een digitale werkplek voor docenten en leerlingen, zijn er digi-borden in de klas, en bevinden roosters, leermaterialen en leerlingportfolio’s in de cloud. Kortom, het verwerken van gevoelige persoonsgegevens, maar ook de komst van het Normenkader IBP FO, vragen om het organiseren van privacy en goede informatiebeveiliging.

Ik help jullie bij:

 • Het inregelen en de borging van digitale veiligheid en privacy.
 • Het opstellen van governance.
 • Het inrichten van het beheer van apparaten via Microsoft Intune.
 • Het toepassen van identiteits- en toegangsbeheer.
 • Het borgen van goede cyber- en netwerkbeveiliging.
 • Het werken aan security awareness.

Vergroten van digitale geletterdheid

Als we het over ‘de mens’ in het transformatiemodel hebben, weet je dan zeker dat iedereen binnen de school op het juiste digitale niveau staat? Of is er ruimte nodig voor het stimuleren van gebruikersadoptie en het vergroten van digitale geletterdheid? De juiste ICT-ondersteuning, middelen, advies en beleid vormen hierbij de basis. Hierop bouwen we vier belangrijke digitaliseringspijlers voor de docenten:

 1. Kennisvergroting;
 2. Inzicht in digitale mogelijkheden;
 3. Intervisie en uitwisseling van ervaringen;
 4. (Persoonlijke) ontwikkeldoelen stellen en de voortgang meten.

In de lessen zal aandacht zijn voor mediawijsheid en computational thinking. Het vergroten van digitale kennis is de rode draad door alle veranderingen heen. Zo verbetert de kwaliteit en efficiëntie van het onderwijs en staat het kind weer centraal. Digitalisering moeten we niet zien als iets ‘kouds’, maar als een kans om tools in te zetten om beter samen te werken en meer sociale interactie te stimuleren.

de reis van

Mijn Klanten

Graag deel ik de klant- en transformatieverhalen die ik samen met mijn klanten heb doorgemaakt. Het geeft een indruk van de vraagstelling, de reis en het reisdoel waar iedereen uiteindelijk uit wil komen. Laten de reisverhalen de inspiratie zijn voor jouw reis. Want, geen reis is hetzelfde!

 

Mijn Klantverhalen