Mijn

Aanpak

Ruim twintig jaar geleden maakte ik de overstap van het onderwijs naar het bedrijfsleven. En nu ben ik alweer enige tijd terug in het onderwijs als digitaal adviseur. Met plezier geef ik vorm aan digitalisering voor zowel leerlingen en docenten als ICT-coördinatoren en het bestuur.

Onderwijs versus bedrijfsleven

Onze maatschappij wordt steeds meer digitaal gedreven. Het gevoel hierbij is dat het onderwijs achterloopt op het bedrijfsleven wat betreft digitale kennis en middelen. Maar in de afgelopen jaren heb ik gezien dat dat verschil verrassend klein is. Daar mogen onderwijsinstellingen trots op zijn!

ICT biedt ook zoveel mooie kansen voor het onderwijs. Scholen kunnen hierdoor maatwerk leveren, beter samenwerken en de leerling als uniek individu behandelen. Kinderen leren niet meer op de ouderwetse klassikale manier, maar op een gepersonaliseerde, kleinschalige wijze met de docent als coach en vraagbaak. Mede mogelijk gemaakt door digitalisering.

Alles begint bij

Onderwijsbesturen met een droom

Net als in het bedrijfsleven is het creëren van een visie, een onderwijsdroom, belangrijk om te kunnen groeien. Waar wil je naartoe? Wat is de ideale toekomst voor jouw onderwijsorganisatie? En welke kernwaarden passen hierbij?

Uit de praktijk blijkt dat digitalisering hier altijd een rol in speelt. Inspireer en verbind medewerkers met deze toekomstdroom, zodat iedereen de impact en waarde van digitalisering voor de school ziet.

20+
Succesvolle projecten
>50
Scholen geholpen
+20000
Tevreden klanten

Nieuwe rol voor ICT binnen het onderwijs

Wanneer de visie helder is, zal duidelijk worden dat ICT een andere rol gaat spelen. Een verschuiving vindt plaats van ‘het regelen van stekkers en kabels’, naar een adviserende functie om de school te helpen meer uit digitalisering te halen. Samen met de docenten bekijken ICT-coördinatoren welke digitale kansen er liggen voor het onderwijs. De ICT-afdeling zorgt voor hands-on ondersteuning, inclusief digitale kennisvergroting van iedereen binnen de school. De mens staat dus centraal in deze nieuwe rol voor ICT.

Truus Vaes
Voorzitter College van Bestuur Stichting IRIS CVO

Waar we nu staan, had ik vier jaar geleden niet durven dromen. Dat is natuurlijk door heel veel mensen gerealiseerd, maar je hebt wel iemand als Paul nodig die ervaring heeft met dergelijke omvangrijke projecten, het onderwijs snapt en kennis heeft van ICT.

Vergroten van digitale geletterdheid

En als we het over de mens hebben, weet je dan zeker dat iedereen binnen de school op het juiste digitale niveau staat? Of is er ruimte nodig voor het stimuleren van gebruikersadoptie en het vergroten van digitale geletterdheid? De juiste ICT-ondersteuning, middelen, advies en beleid vormen hierbij de basis. Hierop bouwen we vier belangrijke digitaliseringspijlers voor de docenten:

1. Kennisvergroting;
2. Inzicht in digitale mogelijkheden;
3. Intervisie en uitwisseling van ervaringen;
4. (Persoonlijke) ontwikkeldoelen stellen en de voortgang meten.

In de lessen zal aandacht zijn voor mediawijsheid en computational thinking. Het vergroten van digitale kennis is de rode draad door alle veranderingen heen. Zo verbetert de kwaliteit en efficiëntie van het onderwijs en staat het kind weer centraal. Digitalisering moeten we niet zien als iets ‘kouds’, maar als een kans om tools in te zetten om beter samen te werken en meer sociale interactie te stimuleren.

de reis van

Mijn Klanten

Graag deel ik de klant- en transformatieverhalen die ik samen met mijn klanten heb doorgemaakt. Het geeft een indruk van de vraagstelling, de reis en het reisdoel waar iedereen uiteindelijk uit wil komen. Laten de reisverhalen de inspiratie zijn voor jouw reis. Want, geen reis is hetzelfde!

Mijn Klantverhalen