Inventarisatietraject

Inventariseren =

Snel inzicht krijgen in jouw IT-positie in een sterk veranderende onderwijswereld, wie wil dat niet? Een Digital QuickScan geeft je het inzicht in korte tijd.

 

Waar een onderwijsstrategie vaak al stevig staat, ontbreekt het regelmatig nog aan de technologische invulling ervan. Deze stellen we samen op. In een kleine werkgroep brengen we onderwijsstrategie, organisatieprocessen en IT-landschap in kaart. Deze toetsen we aan de verwachtingen van de organisatie en de technologische mogelijkheden in de onderwijsmarkt.

 

Stakeholders worden betrokken bij inspiratie, door middel van interviews en workshops en bij de eindconclusies van de werkgroep. Met deze aanpak creëren we intern draagvlak en extern naar IT-partijen een goede startpositie om een heldere invulling van IT-oplossingen en projecten te vragen, bepaald vanuit jullie eigen visie en verwachtingen.

We zijn een project gestart, op zoek naar een professioneel platform voor onze huisacademie. Dat wilden we wel gedegen aanpakken door eerst onze wensen in beeld te brengen. Vervolgens konden we die wensen vertalen naar een ontwerp en op basis daarvan de keuze maken voor een leerplatform. We zochten iemand om het project te begeleiden en via onze ICT-manager kwamen we bij Paul terecht. De kennis en kunde van Paul in ICT, digitalisering en onderwijs was voor ons van toegevoegde waarde.

Mariëlle Ruttenmanager PCOU Willibrord Academie