Verandermanager ICT en onderwijs

In het moderne voortgezet onderwijs wordt digitalisering steeds belangrijker. Het is een onvermijdelijke ontwikkeling die scholen fascinerende mogelijkheden biedt, maar ook uitdagingen met zich meebrengt. Als verandermanager ICT en onderwijs ondersteun ik schoolbesturen bij het implementeren van de randvoorwaarden voor digitale vaardigheden en veiligheid. Hierbij gebruik ik mijn ‘huis van digitale geletterdheid’ als leidraad.


Digitale geletterdheid:
3 bouwstenen

Onderstaand huis gebruik ik als metafoor die staat voor het structureren en opbouwen van ICT in het onderwijs.

Het huis van digitale geletterdheid
Het huis van digitale geletterdheid


Het huis bestaat uit drie belangrijke bouwblokken:

  1. Het fundament: Dit zijn de ICT-voorzieningen die absoluut op orde moeten zijn, voordat we verder bouwen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om computers, smartboards, betrouwbaar internet, een ICT-onderwijsbeleid, privacy en digitale veiligheid. Zonder stevig fundament kan het huis niet stabiel staan.
  2. De vier pijlers: Deze worden gevormd door de docenten en medewerkers. We maken van docenten digicoaches of i-coaches. We trainen ze in het gebruik van digitale tools en in het begeleiden van leerlingen bij hun digitale ontwikkeling. En we zetten een platform op voor informatie-uitwisseling, communicatie, samenwerking en kennisdeling. Zoals Microsoft Teams of een online academie. De pijlers zorgen voor de ondersteuning van het hele huis.
  3. Het dak: Hierbij ligt de focus op het actief toepassen van digitale geletterdheid in de klas. Dit gebeurt volgens de SLO-plannen, die geïntegreerd kunnen worden in alle vakken, met of zonder specifieke methode. Belangrijke aspecten hierbij zijn mediawijsheid, computational thinking, basisvaardigheden ICT, en digitale didactiek. Dit dak beschermt en overkoepelt alle onderliggende lagen, en symboliseert de uiteindelijke doelstellingen in digitale vaardigheden en kennis.

Alleen samen vormen de bouwblokken een stevig en samenhangend geheel voor effectieve inzet van ICT op jouw school.


Een ICT-onderwijsbeleid

Waar we eerst mee aan de slag gaan, is het ontdekken van de kloof in de kennis en vaardigheden als het gaat om digitalisering. Is de school al klaar om zich te richten op digitale geletterdheid in de klas, het dak, of moeten we eerst het fundament verstevigen? Het is van belang om goed te begrijpen hoe dit ‘huis’ voor jouw school in elkaar zit.

Een ICT-onderwijsbeleid is in ieder geval onmisbaar. Voordat we starten met specifieke projecten, is het belangrijk om de richting hiervan vast te stellen: wat is jouw visie als het gaat om ICT in het onderwijs? We definiëren wat je met digitalisering binnen jouw school wilt bereiken. Op dit ICT-onderwijsbeleid bouwen we vervolgens verder.


Verandermanager ICT in het onderwijs

Na het in kaart brengen van de huidige stand van zaken en het beleid, zetten we de bevindingen om in praktische projecten. Uiteraard help ik bij het opstellen van dit programmaplan en ondersteun ik bij de uitvoering. De projecten lopen uiteen van:

  • Het formeren van een onderwijs-ICT-adviesgroep.
  • Het zoeken en faciliteren van digicoaches.
  • Het inrichten van de werkplekken en lokalen met de juiste apparatuur.
  • Het opzetten van Teams als informatiehub.
  • De voorbereiding op het Normenkader IBP FO.

Afhankelijk van het project ben ik soms projectleider. Het kan ook zijn dat die rol wordt vervuld door een andere IT-leverancier, een lid van de ICT-afdeling of door de digicoaches. In alle gevallen zal ik optreden als programmamanager en alle projecten in gezamenlijkheid tot een succes brengen.

Ik rapporteer regelmatig – in de meeste gevallen aan het schoolbestuur – over de voortgang van het project, de aandachtspunten, en of er extra middelen of resources noodzakelijk zijn. Ook betrek ik alle medewerkers, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, om hen een compleet beeld van het veranderprogramma te geven en iedereen goed te informeren. Het doel is om een succesvolle integratie en implementatie van ICT in het onderwijs te realiseren. En dat kan alleen sámen.


black-map-folded-paper-symbol

Ossewold-as-a-Service Strippenkaart

Ik sta voor transparantie. Oók in mijn tarieven. De basis hiervoor is de Ossewold-as-a-Service (OaaS) Strippenkaart. Hiermee kun je als opdrachtgever mij zo effectief en flexibel mogelijk inzetten als digitaal adviseur, coach en programmamanager.

Lees meer