Inventarisatie digitaal veilig onderwijs

Waar staan jullie als het gaat om digitale veiligheid en vaardigheid? 

Snel inzicht krijgen in de positie van jouw school als het gaat om digitaal veilig onderwijs, wie wil dat niet? Een grondige inventarisatie biedt je in korte tijd een overzicht van prioriteiten en kosten.

De onderwijs wereld is sterk aan verandering onderhevig. Zeker met de komst van het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend onderwijs (IBP FO), dat vanaf 2027 verplicht zal zijn voor alle schoolbesturen. Om je goed te kunnen voorbereiden is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. Ik help je hierbij.


Voorbereiding op een digitaal veilige schoolomgeving

Hoe fijn is het om als schoolbestuur glashelder te hebben wat de huidige stand van zaken is van de informatiebeveiliging en privacy binnen jouw scholenorganisatie? Inclusief:

  • Risicobeoordeling: van potentiële risico’s en kwetsbaarheden in jullie systemen en processen.
  • Partners: die nodig zijn om jullie op technisch vlak te begeleiden naar digitaal veilig onderwijs.
  • Aanbevelingen: om de informatiebeveiliging en privacy van de schoolomgeving te versterken.

De inventarisatie richt zich op jullie visie, keuzes en kaders, de transitie van IST naar SOLL en een gedetailleerde projectuitwerking met kostenraming per onderdeel. Zo pak je de voorbereiding op een digitaal veilige schoolomgeving grondig aan.


Aanpak inventarisatietraject

In een kleine werkgroep brengen we het volgende in kaart:

  1. De strategie voor digitaal veilig onderwijs.
  2. De organisatorische processen met betrekking tot digitale vaardigheid, veiligheid en privacy.
  3. Het IT-landschap in relatie tot het normenkader IBP FO.

We toetsen bovenstaande punten aan zowel de verwachtingen van de organisatie als de technologische mogelijkheden binnen het onderwijs. Verder worden verschillende stakeholders bij de inventarisatie en de eindconclusies betrokken, met interviews en workshops.

Door deze aanpak te hanteren, zorgen we voor intern draagvlak. Ook bieden we extern, richting IT-partners, een sterke uitgangspositie om een heldere invulling van IT-oplossingen en projecten te vragen, vanuit jullie specifieke visie op veiligheid, privacy en digitale vaardigheid.


black-map-folded-paper-symbol

Ossewold-as-a-Service Strippenkaart

Ik sta voor transparantie. Oók in mijn tarieven. De basis hiervoor is de Ossewold-as-a-Service (OaaS) Strippenkaart. Hiermee kun je als opdrachtgever mij zo effectief en flexibel mogelijk inzetten als digitaal adviseur, coach en programmamanager.

Lees meer