Boni rondt ICT- én nieuwbouwproject af

In 2022 vierde het St. Bonifatiuscollege (Boni) haar eeuwfeest: de middelbare school voor havo, atheneum en gymnasium bestond alweer honderd jaar. Tegelijkertijd werd er flink verbouwd, gerenoveerd en vernieuwd. Een groots project met verschillende partijen die vanuit hun eigen expertise werkten naar een gezamenlijk doel: een ICT- en leeromgeving die past bij onderwijs anno nu. Begin 2023 was het schoolgebouw gereed. Een mijlpaal! Het resultaat van dit enorme project is er één om trots op te zijn: een modern schoolgebouw met grotere lokalen, fijne studieplekken en een gestandaardiseerde ICT-omgeving.

 

Ruimte voor unieke leerbehoeften

Boni laat leerlingen meer vrij om hun eigen leertraject vorm te geven, bijvoorbeeld met een flexrooster. Maar daar paste de traditionele indeling van het schoolgebouw, met lange gangen en dichte klaslokalen, dus niet meer bij. Maar wat dan wel? “Specifieke zones waar leerlingen de ruimte hebben om zelfstandig én samen te kunnen werken”, vertelt Hanneke Schreuder, rector van het Boni. “Zoals de klas, maar ook werkruimtes voor individuele activiteiten en werkpleinen voor groepswerk. Onze docenten behouden hun regierol, maar dankzij deze nieuwe indeling van het gebouw kunnen we nóg beter inspelen op de unieke leerbehoeftes van elk kind.”

 

Aanhaken programmamanager onderwijs en ICT

Het Boni klopte bij mij aan via Peter Schep. Peter is ICT-manager bij PCOU Willibrord, een stichting waaronder het Boni valt en die ik heb geholpen bij het opzetten van een nieuw platform voor de huisacademie. “Voor zo’n groots en belangrijk nieuwbouw- en ICT-project hadden we de behoefte aan een ervaren programmamanager”, vertelt Hanneke. “Door de nieuwbouw moesten we sowieso onze ICT-infrastructuur opnieuw inrichten. Maar hoe plan je dat, hoe zorg je dat alles op tijd gereed is en wat heb je dan nodig? Dit konden en wilden we niet alleen doen. Peter adviseerde vanuit zijn ervaring om samen te werken met Paul. Zo’n aanbeveling biedt natuurlijk al vertrouwen en een gesprek met Paul bevestigde dit nogmaals.” Het begin van een constructieve samenwerking!

 

Van oude smartboards naar moderne ICT

“We werkten al zo’n 50 jaar in hetzelfde gebouw”, vertelt Mireille, docent Wiskunde en coördinator digitale didactiek op het Boni. “Je kunt je voorstellen dat er wat te verbeteren viel op het gebied van isolatie, leidingen en luchtverversing.” Naast dat het een oud schoolgebouw was, was het ook maar de vraag of de pc’s in de klas werkten. Docenten hadden geen eigen devices en de apparaten die er waren, sloten niet op elkaar aan.

Mireille: “We hadden vaste computers en oude smartboards die niet meer te kalibreren waren. Opstarten en inloggen kostte je zo tien minuten. Erg frustrerend voor de docenten. Terwijl deze tijd juist vraagt om meer gebruik van ICT. Niet alleen in de les, maar ook om te kunnen communiceren met leerlingen en collega’s en om iedereen van de juiste informatie te voorzien. Door modernisering die wij zinvol achten voor het onderwijs. De hoogste tijd dus om deze visie te vertalen naar passende ICT.”

 

Flexibel onderwijs door standaard ICT

Het uitgangspunt van het ICT-project bij Boni? Standaardisatie. Klinkt tegenstrijdig, nietwaar? Maar als ICT niet op alle plekken hetzelfde werkt, dan kun je geen flexibel onderwijs realiseren. Dus elk lokaal werd voorzien van een draadloos netwerk, docking station en digibord. En docenten kregen een eigen laptop, waarmee het slechts een kwestie van plug-and-play is, voordat de les begint. Tegelijkertijd werd het bruggebouw aangepakt: het wifinetwerk, de bedrading en smartboards waren hier ook al bijna tien jaar oud. Dus om de ICT voor de gehele school uniform te houden, werden tevens de voorzieningen in dit gebouw aangepakt.

Verbouwen ‘met de winkel open’

Het project was natuurlijk al eerder van start gegaan, maar ik begon in maart 2021 als projectleider ICT & Nieuwbouw. In de naweeën van de coronapandemie. We hadden een strakke planning, maar die veranderde wel iets door mensen die ziek werden en ICT-middelen en bouwmaterialen die niet meer leverbaar waren. Een voorbeeld: de docking stations die we hadden besteld, konden pas een half jaar later worden geleverd. Die afhankelijkheid in de keten zorgde af en toe voor de nodige uitdagingen. Gelukkig niet al te veel!

Het was een heel avontuur, de school bleef namelijk gewoon open tijdens de verbouwing. Dus dat betekende schuiven met materialen, lesgeven in noodgebouwen en op tijd de juiste materialen inkopen. Wat mij vooral is bijgebleven, is het gevoel van ‘samen’. De ICT-afdeling, docenten en dan met name Mireille, projectleiders voor de bouw, de facilitair manager, ICT-leveranciers: we bouwden allemaal sámen aan een nieuwe school en een compleet nieuwe ICT-omgeving.

Toekomstvaste ICT

Begin 2023 is de verbouwing en het ICT-project afgerond en staat er een omgeving die past bij modern onderwijs. “We hadden voorheen veel klachten van docenten over uitval, ouderdom en de kwaliteit van de ICT-voorzieningen”, geeft Hanneke aan. “Nu is alles nieuw en standaard en de docenten vinden het fantastisch. Ze kunnen overal aan de slag, want in ieder lokaal werkt de ICT exact hetzelfde. De inrichting ervan sluit naadloos aan bij onze bedrijfsvoering en het onderwijs. Die helderheid en werkbaarheid brengt een enorme rust met zich mee en zorgt ervoor dat wij klaar zijn voor de toekomst. Van de 180 medewerkers heb ik nog geen enkele klacht gekregen.”

De nieuwe ICT sluit aan bij de wensen van de docenten en is tijdig opgeleverd, tegelijkertijd met de ingebruikname van de lokalen. “De nieuwe digiborden en devices zijn een verademing”, vult Mireille aan. “Het biedt docenten de ruimte om er écht wat mee te doen tijdens de les.”

 

De verbindende rol van een programmamanager

Mireille: “Paul had niet alleen de ICT-kennis, maar ook de ervaring om onze ambities waar te maken. Hij snapte wat we nodig hadden, wat paste bij Boni en dacht vandaaruit met ons mee. Ook koppelde hij ons bij vragen aan de juiste mensen, bijvoorbeeld een eerdere opdrachtgever van Paul. Superfijn om van iemand met ervaring te horen waarop we moesten letten. Als er iets niet goed ging, zoals deuren die aan de verkeerde kant van een lokaal werden geplaatst, dan pakte hij heel tactvol zijn rol op. En zo heeft Paul gedurende het hele project zijn betrokkenheid getoond.”

“Ik ben erg blij met iemand zoals Paul die de complexiteit en de omvang van het project doorziet”, vult Hanneke aan. Bovendien is hij verbindend en leidend door de juiste mensen op de juiste manier in te zetten. Hij weet hoe een schoolgemeenschap in elkaar zit, houdt grip op de planning en is communicatief sterk. Regelmatig kreeg ik een tussenrapportage, waardoor ik precies wist waar we stonden. Paul bracht mij helderheid over te nemen besluiten en investeringen. Hier heb ik geen enkel moment zelf om hoeven te vragen, ik kreeg perfect op tijd de juiste stuurinformatie.”

100-jarig jubileum

Na de kerstvakantie is de nieuwe vleugel van het schoolgebouw in gebruik genomen, net als alle nieuwe ICT-voorzieningen in het bruggebouw. In maart wordt de nieuwbouw feestelijk geopend en in april is de Lustrumreünie: de afsluiter van alle festiviteiten.

Hanneke: “We waren al bezig met het volgende project: de keuze voor leerlingdevices. Welke passen nu het beste bij de nieuwe onderwijsomgeving? Zijn dat de huidige iPads of worden dat andere apparaten? Maar dan is Paul ook realistisch. In plaats van dat hij denkt “mooi project”, adviseert hij na overleg om hier nog even mee te wachten en de docenten eerst te laten wennen aan al het nieuwe. Dat waardeer ik enorm. En als we daarmee van start gaan, dan weten we Paul te vinden!”

 

De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Erik Kottier (https://www.fotoek.nl/)
Hanneke Schreuder
Rector St. Bonifatiuscollege

“Ik ben erg blij met iemand zoals Paul die de complexiteit en de omvang van het project doorziet. Bovendien is hij verbindend en leidend door de juiste mensen op de juiste manier in te zetten. Hij weet hoe een schoolgemeenschap in elkaar zit, houdt grip op de planning en is communicatief sterk.”