Mijn Blog
Nieuws06 oktober 2021

Een computerlokaal in Kenia

Door Paul Ossewold

Digitale geletterdheid is een van mijn speerpunten als programmamanager voor het voortgezet onderwijs. Steeds vaker zie ik focus op digitalisering bij de scholen waar ik mag werken. Hoe kunnen we ICT zo vormgeven dat we digitalisering die plek in de les geven die het verdient?

Digitalisering gaat steeds sneller

Onze maatschappij digitaliseert ook in de nabije toekomst steeds verder. Fantastische hoeveelheden kennis zijn beschikbaar met één muisklik. Maar misinformatie geeft ook steeds vaker onrust. Het onderwijs heeft de taak leerlingen digitaal de ruimte te geven en te begeleiden naar die steeds digitalere toekomst.

Het 'digitale geletterdheid'-huis

Hoe bouw je digitaal succes?

De eerste voorwaarde hiervoor is een degelijke basis: een heldere ICT-visie, de juiste ICT-middelen en uitgebreide ICT-kennis moeten aanwezig zijn om digitale geletterdheid een kans te geven.

Leer meer & weet wat je kunt

De docent moet goed toegerust zijn om door digitale werkvormen, maatwerk, individualisering en aandacht voor samenwerking, digitalisering in te bedden in de eigen les.

Weet & deel wat er te koop is

De docent moet weten wat er mogelijk is, de kansen zien, geïnformeerd worden en zichzelf informeren over de mogelijkheden van middelen, methoden en methodieken. I-coaches, ICT-afdelingen en leveranciers hebben hier een uitgelezen kans nieuwe waarde toe te voegen. Niet alleen de ‘spullenboel’ leveren, maar inzicht geven in de meerwaarde ervan.

Leer samen & deel successen

En de echte groei komt pas wanneer kennis wordt gedeeld, successen gevierd en combinaties van mogelijkheden tot nieuwe initiatieven leiden. Samenwerkingsinitiatieven die worden gekoesterd en gestimuleerd, maar vooral ook gefaciliteerd door taakuren en investeringen.

Meet & bespreek jouw voortgang

Digitalisering is daarbij niet vrijblijvend, een leven lang leren is ook voor docenten niet vrijblijvend. Of nu een eigen academie wordt opgezet, de samenwerking tussen scholen wordt gezocht of consequent aan leerpaden en ontwikkeling wordt gewerkt: iedereen moet zich meetbaar ontwikkelen. De HRM-afdeling heeft hier een prachtige kans door gericht met de docenten en het onderwijsondersteunend personeel aan de slag te gaan.

Bovenstaande klinkt zo normaal, zo gewoon, zo logisch.

Bouwen aan digitale geletterdheid

Want als aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt digitalisering voor de leerling in de les een normaal gegeven. Dan ontstaat ruimte om lessen anders vorm te geven, om digitale didactiek toe te passen. Dan vormen onderwijsprogramma’s rondom mediawijsheid en computational thinking geen bedreiging meer, maar een natuurlijk vervolg van de aandacht die digitalisering in het onderwijs kreeg.

Bouwen aan een computerlokaal in Kenia

En als ik dan denk aan de bijdrage die ik heb mogen leveren aan de bouw en inrichting van een computerlokaal in de Recoye school in Mtangani, dan weet ik dat ook ver weg van mijn Nederlandse opdrachtgevers aandacht wordt besteed aan die digitalisering. Ik twijfel niet dat dit een prachtige bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en groei van deze kinderen. Zoals ik er niet aan twijfel dat de juiste aandacht voor digitalisering op de scholen waar ik mag werken, zal leiden tot de ontwikkeling en groei van leerlingen daar.

Eén computerlokaal in Kenia en projecten rondom digitale geletterdheid in Nederland. Voor mij liggen ze heel dicht bij elkaar.