St. VO Zeeuws – Vlaanderen Digitaal SAMEN 1

Een van de uitdagingen was om de ICT-infrastructuur van de vier voormalige scholen tot één infrastructuur om te bouwen en om het strategisch beleid voor de nieuwe stichting vorm te geven. Enerzijds hebben we te maken met verschillen in de ‘harde’ kant, zoals programmatuur en organisatie van bedrijfsactiviteiten (zelf doen / uitbesteden) en anderzijds met verschillen in de ‘zachte’ kant, zoals werkwijze, routines en meer culturele aspecten.

Digitaal SAMEN 1 – een uitgebreid ICT verandertraject

Aan het woord zijn Piet de Witte en Steven van Nispen, bestuursleden van de Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws Vlaanderen.

De uitdaging

Piet de Witte vertelt: “Er moest vanwege een scholenfusie en wens tot nauwe samenwerking één ICT-infrastructuur (omgeving) komen. De ‘ombouw’ van 4 separate omgevingen naar 1 beschouwde het bestuur als een complex en risicovol project, waarvoor een deskundige projectleider gewenst was.” Steven van Nispen vult aan: “Enerzijds hadden we te maken met verschillen in de ‘harde’ kant, zoals programmatuur en organisatie van bedrijfsactiviteiten (zelf doen / uitbesteden) en anderzijds met verschillen in de ‘zachte’ kant, zoals werkwijze, routines en meer culturele aspecten.”

De keuze voor ossewold.net

“Paul Ossewold is erin geslaagd”, zo vertelt Steven van Nispen, “om tijdens het selectieproces een heldere presentatie te verzorgen en ons voldoende vertrouwen te geven dat hij door middel van de juiste processtappen en integrale aanpak de taak tot een goed einde kon brengen.” Piet de Witte vult aan: “Vanwege het vertrouwen in de deskundigheid en ervaringen van Paul en zijn goed gestructureerde voorstel voor een projectmatige aanpak met de ons inziens juiste elementen gaven we de voorkeur aan Paul.”

Het project

Genaamd “Digitaal SAMEN 1” zijn 9 projecten gestart. De onderliggende infrastructuur, de werkplekomgeving, de onderwijsondersteunende applicaties als ook onderwijs applicaties komen aan bod. Uitgangspunt is een efficiënte, samengebrachte ICT-omgeving waar individuele scholen hun eigenheid in kunnen blijven tonen. Aan de hand van visie- en beleidskeuzes en duidelijke architectuurprincipes is de basis gelegd voor een solide onderbouwde moderne ICT-omgeving. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de teamvorming van het nieuwe ICT-team en de adoptie van nieuwe technologie door de diverse gebruikersgroepen. Een extra bijzonderheid: Het merendeel van de projecten moet in het schooljaar ’19/’20 voltooid zijn. Er was driekwart jaar de tijd voor een perfecte voorbereiding.

De programmagebieden en ICT domeinen. Met dank aan Kennisnet.

De samenwerking

“De samenwerking verloopt zoals gehoopt”, geeft Piet de Witte aan. “Met een sterk analytisch vermogen (ook inzake personeel!) en goed gestuurd op planning en kwaliteit. Paul heeft de betrokken mensen goed meegenomen in het proces met veranderingen van positie en rol. Hij is sterk in communicatie en structuur, waardoor iedereen bij kon blijven en zich eigenaar kon voelen van de (deel-)opdracht.”

“De aanpak met Paul verloopt super. Paul is toegankelijk en kan de specifieke materie op een voor directieleden en bestuurders toegankelijke en begrijpelijke manier goed verwoorden. Daarnaast is Paul kritisch en benoemd waar nodig de succesfactoren en risico’s van de projecten, zodat bijsturing kan plaatsvinden.”, aldus Steven van Nispen.

De begeleiding

Piet de Witte zegt: “Paul biedt door zijn aanpak vertrouwen en ontzorgt de bestuurder. Prettig om mee samen te werken.” Steven van Nispen vult aan: “Paul is iemand met overzicht, een integrale aanpak (hard en zacht) en een heldere communicatie.”

Tot slot een vraag om advies: Als iemand dit leest, die een vergelijkbare uitdaging heeft, wat zou je hen dan als tips willen meegeven? Wat moeten ze vooral wel of juist niet doen?

“Neem Paul goed mee in de beginfase van het traject om te kunnen profiteren van zijn visie en ervaring. Blijf goed sparren over de rol in de aanpalende gebieden (dergelijke projecten kennen niet overal en altijd heldere afbakeningen) en ondersteun als bestuurder goed in de opdrachtstelling en besluitvorming.”, besluit Piet de Witte.