OaaS Strippenkaart

Kenmerken Strippenkaart:

 • Een strippenkaart blijft 2 jaar na aanschaf geldig.
 • In onderling overleg op te nemen in hele dagen, dagdelen of hele uren.
 • Bij opname in hele dagen (=/>8 uur) op locatie wordt geen reistijd/reiskosten berekend.
 • Bij opname van minder dan 8 aaneengesloten uren op locatie worden reiskosten met de strippenkaart verrekend.
 • Maandelijks wordt een overzicht gegeven van het nog openstaande tegoed.
 • Het totale verschuldigde bedrag moet voldaan zijn voor aanvang van de eerste werkzaamheden.
 • Ruim voor voltooien van een strippenkaart wordt u geïnformeerd en ontvangt u een nieuwe offerte met dan geldende tarieven.
 • Reis-, verblijfs- en materiaalkosten zijn inbegrepen. (Uitzondering hierop: zie vierde punt “Bij opname van minder dan 8 aaneengesloten uren …)
 • Niet inbegrepen zijn btw en eventuele kosten voor inhuur van derden of diensten van derden, wanneer van toepassing.
 • Voor eventuele vervolgopdrachten, niet vallend onder de strippenkaart, geldt het standaard uurtarief van €173,25 excl. Btw.
 • Na digitale ondertekening van de offerte volgt een factuur met betaaltermijn van 14 dagen (zie ook de algemene leveringsvoorwaarden).

De aanschaf van een strippenkaart zorgt voor de flexibiliteit die een traject succesvol maakt. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en voorbereidingen zullen deze wel of niet op locatie plaatsvinden op data of tijdstippen die voor de opdracht het meest gunstig zijn.